Zbystřete své smysly technickými doplňky

HTML 5 NotificationsNevím jak vám, ale nám se při vývoji často stává, že vývojáři některé věci přehlíží a to se nám negativně odráží na produktivitě a kvalitě výstupu. Člověk je tvor omylný, ale inteligentní a proto se snaží se vybavit takovými nástroji, které jeho nedokonalosti dokáží vyvážit. Na posledním hackathonu kolega Michal Kolesnáč přišel s nápadem a prototypem rozšíření našeho existujícího doplňku pro Google Chrome, které pomocí HTML 5 notifikací upozorní vývojáře na potenciální problémy na prohlížené web stránce. Minulý týden jsme řešení dotáhli do konce a myslím, že stojí za to, abych se s Vámi o tento nápad podělil.
Na úvod se podívejte, jak nám výsledné řešení pomáhá v praxi:
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=dluseSIN3tU]

Princip fungování

Princip je relativně obecný a je určitě přenositelný i do vašeho vývojového ekosystému. O vývoji rozšíření pro Chrome toho už bylo napsáno i v češtině docela dost a proto zde nepůjdu do úplných podrobností.
Celý princip je zachycen na následujícím sequence diagramu (btw. vytvořený v http://www.ckwnc.com/ ... což je krásná služba pro generování sequence diagramů - jen nedoplňuje popisky k aktorům):
Sekvenční diagram komunikace
Jednoduše řečeno - každý požadavek na webovou aplikaci prochází servletovým filtrem, který při každém požadavku vygeneruje unikátní token a zapíše do hlaviček odpovědi cookie obsahující URL, na kterém bude v budoucnu odpovídat na požadavky pro zobrazení zpráv spojených s tímto requestem. Po ukončení zpracování HTTP požadavku filtr zanalyzuje aktuální stav aplikace a případně zapíše zprávy pro vývojáře ohledně věcí, kterým by měl věnovat pozornost.
Chrome plugin monitoruje změny cookies a pokud narazí na změnu v cookie se sledovaným názvem, vybere z ní URL, vytvoří XmlHttpRequest a AJAXem se dotáže serveru na seznam zpráv k zobrazení. Požadavek zachytí opět náš servletový filtr, podle unikátního tokenu si ze session vytáhne dříve vygenerovaný seznam zpráv. Nakonec vytvoří JSON zprávu s odpovědí, která obsahuje buď prázdné pole, nebo seznam notifikací s dodatečnými informacemi (např. důležitostí sdělení). JSON je pluginem rozparsován a uživateli jsou prezentovány zprávy jako HTML 5 notifikace. Je důležité si uvědomit, že najednou mohou být zobrazeny pouze 3 notifikace (omezení prohlížeče) a proto je potřeba ty zprávy koncipovat spíše jako odkazy někam dál. V našem případě otvírám po kliknutí na notifikaci RamJet Inspektor, kde je k nalezení už konkrétní rozpad problému.
Cílem rozhodně není zahltit vývojáře informacemi - notifikace mají zobrazovat jen informace o důležitých problémech, které vyžadují pozornost a je riziko, že by je vývojář mohl přehlížet. Naopak pokud by je chtěl přehlížet, tak by mu měly notifikace jeho ignoranci alespoň znepříjemnit :).
V našem případě aktuálně monitorujeme tyto problémy:
 • pomalá odezva stránky (více jak 1 vteřina na vrácení kompletního výstupu)
 • pomalé SQL dotazy při zpracování požadavku (více jak 200ms na zpracování SQL příkazu)
 • duplicitní SQL dotazy (špatné použití cachování)
 • chyby při zpracování stránky (jak při akci, tak i v rámci renderingu) - obvykle by měly být vidět samy od sebe, ale někdy se skryjí ve <script> blocích nebo na stránce chybí komponenta pro výpis chybových hlášení
 • chyby při aplikaci změn v konfiguraci (refresh Spring kontextů selhal) - jelikož se jede z poslední známé funkční konfigurace, vývojář často problém s reloadem nepostřehne a marně pátrá proč se aplikace nechová tak, jak by podle poslední konfigurace měla
 • (zvažujeme) použití deprekovaných komponent a funkcí
 • (plánujeme) zobrazení informace o nelokalizovaných textových popiscích na stránce

A také tyto významné informace v životním cyklu aplikace:

 • vypálení události do Spring kontextu (na události navazujeme např. e-mailové notifikace a další observer akce)
 • reload konfigurace (tj. aplikování změn v konfiguraci)

Realizace

Základem každého plugin je soubor manifest.json, kam je nutné doplnit seznam oprávnění, které bude naše rozšíření vyžadovat - v našem případě potřebujeme oprávnění: notifications (11), cookies (9) a také komunikaci s aplikačním serverem na stejné doméně po zabezpečeném i nezabezpečeném protokolu (12 a 13). Také si musíme povolit přístup k seznamu ikon, které budeme chtít v notifikacích zobrazovat (15-19) a připojit i JavaScriptový soubor (6), který bude obsahovat logiku, která nám vše oživí.
<br />
{<br />
  &quot;name&quot;:&quot;Ramjet Inspector&quot;,<br />
  &quot;version&quot;:&quot;1.8&quot;,<br />
  ... další povinné informace ...<br />
  &quot;background&quot;:{<br />
    &quot;scripts&quot;: [&quot;background.js&quot;]<br />
  },<br />
  &quot;permissions&quot;:[<br />
    &quot;cookies&quot;,<br />
    &quot;tabs&quot;,<br />
    &quot;notifications&quot;,<br />
    &quot;http://*/*&quot;,<br />
    &quot;https://*/*&quot;,<br />
  ],<br />
  &quot;web_accessible_resources&quot;:[<br />
    &quot;skin/INFO.png&quot;,<br />
    &quot;skin/WARNING.png&quot;,<br />
    &quot;skin/ERROR.png&quot;<br />
  ]<br />
}

A takhle vypadá obsah JavaScript souboru background.js, který obstarává naslouchání na změny v cookies a následné zobrazování notifikací (soubor jsem zkrátil a upravil do srozumitelnější podoby - originál je podstatně delší):


var openNotifications = 0;
//REGISTRACE LISTENERU NA ZMĚNY V COOKIES
chrome.cookies.onChanged.addListener(function (data) {
  //zajímá nás pouze vytvoření cookie
  if (data.cause == "explicit" && data.removed == false) {
    //s tímto názvem
    if ("RAMJET_COOKIE_NOTIFICATIONS" == data.cookie.name) {
      fetchAndDisplayNotifications(data.cookie);
    }
  }
});
//ZÍSKÁNÍ SEZNAMU NOTIFIKACÍ AJAXEM ZE SERVERU
function fetchAndDisplayNotifications(cookie) {
  var xhr = new XMLHttpRequest();
  var url = getUrlFromCookie(cookie);
  xhr.open("GET", url, true);
  xhr.onload = function () {
    //o výsledek se má zajímat jen když server odpověděl OK
    if (this.status == 200) {
      //v JSONu nám přijde kolekce objektů
      var notifications = JSON.parse(this.responseText);
      for(var i in notifications) {
        showNotification(notifications[i]);
      }
    }
  };
  xhr.send();
}
//ZÍSKÁNÍ URL STRINGU Z COOKIE A ÚPRAVA PROTOKOLU
function getUrlFromCookie(cookie) {
  var url = cookie.value;
  url = url.replace(new RegExp("\"", 'g'), "");
  if("http" != url.substring(0, 4)) {
    var prefix = cookie.secure ? "https://" : "http://";
    url = prefix + cookie.domain + url;
  }
  url = url.replace(new RegExp("\"", 'g'), "");
  return url;
}
//ZOBRAZENÍ NOTIFIKACE
function showNotification(serverNotification) {
  //výchozí callback pouze zruší automatické zmizení notifikace
  var defaultCallback = function () {
    clearTimeout(timeout);
  };
  //notifikaci vytvoříme pouze pokud je místo na obrazovce
  if (openNotifications < 3) {
    var notification = window.webkitNotifications.createNotification(
        'skin/' + serverNotification.severity + '.png',
        'Ramjet inspector',
        serverNotification.text
    );
    notification.show();
    openNotifications++;
    //po 5 vteřinách se notifikace sama zavírá
    var timeout = setTimeout(function () {
      notification.cancel();
      openNotifications--;
    }, 5000);
    //tady řešíme po kliku otevření správného debug okna inspektora
    notification.onclick = defaultCallback
  } else {
    //jinak odložíme zobrazení notifikace o 5 vteřin
    setTimeout(function() { showNotification(notification); }, 5001)
  }
}

A takhle vypadá obsah JSON zprávy, která odchází ze servlet filtru:


[
  {
   "severity": "warning",
   "toolWindow": "debugger",
   "toolWindowTab": "sqlQueries",
   "text": "Při generování stránky se opakují 3 dotazy celkem 5x. Pravděpodobně plýtváš výkonem!"
  },
  {
   "severity": "info",
   "toolWindow": "events",
   "toolWindowTab": null,
   "text": "Při zpracování požadavku došlo k vyvolání události userCreated."
  }
]

A dál?

Především se potřebujeme přesvědčit, že tento způsob informování vývojáře je použitelný - tedy aby ho naopak zbytečně neobtěžoval. I proto jsem vybíral k notifikaci pouze zásadní situace a problémy v souvislosti s vývojem aplikace (i když si nejsem jist třeba u notifikace pomalé odezvy stránky, která nastává často v souvislosti s debugováním). Pokud se ale osvědčí, budeme chtít udělat podobnou funkcionalitu i pro náš Firefox plugin. Firefox od verze 22 totiž již podporuje HTML 5 notifikace. Nicméně vyvíjet pluginy pro Firefox je daleko větší pruda než pro Chrome, takže ten je aktuálně až druhý v pořadí.

Co si o prototypu myslíte? Připadne vám to jako dobrý nápad?