mysql

Recreate MySQL views without definer, one-liner solution (Linux)

Rather cryptic headline describes a pain many of us have to go through when restoring MySQL database backup from different machine. If you have ever done this on database with DB views - you'd probably run at this problem too. Source of the problem is that MySQL dump exports CREATE VIEW DLL with DEFINER attribute and there is no way how to instruct it to exclude this attribute (as far as I know).

Trápení s MySql JDBC driverem

MySql databázi používáme jako standardní řešení datové vrstvy už hodně let. Prošli jsme si už pěknou řádku verzí JDBC ovladačů, ale jedna věc mě dostala vážně do kolen. Tak se pohodlně usaďte, protože dnešní příběh bude vážně dlouhý :-) Žil byl v jedné firmě programátor starající se malou generickou knihovnu pracující s JDBC. Jednoho krásného rána se probudil s jednou nově reportovanou issue ve svém trackeru ... ale ne, takhle by to vyprávění trvalo opravdu hodně dlouho .

MySQL nebezpečí průtokových tabulek, zamyšlení nad insert into ... select from

Je to asi rok co jsem psal článek o implicitních commitech při provádění DDL příkazů. Řešil jsem tehdy problém velmi složitého selectu, který se výrazně zjednodušil, pokud jsem jej rozdělil na dvě části s uložením mezivýsledků. Jelikož jsem potřeboval zachovat transakčnost, nemohl jsem využít temporárních tabulek a šel jsem cestou stálé tabulky s aplikačním hashem rozlišující mezivýsledky jednotlivých transakcí mezi sebou. To jsem ještě netušil, jaké mi to přinese komplikace .

MySQL temporary tables inside Transaction <br> and the magic of implicit commit

I've run into interesting and very strange problem. I was writing transactional Spring test that opens transaction at the beginning of it, and rollbacks at the end. First part of my test performed bunch of INSERT and UPDATE SQL commands and after that I was checking persisted changes by loading data back from the database. Suddenly my tests started to fail. And I was searching for the reason ... The reason was that the data created by the first part of test was not cleared by rollback at the end of the test.