Kafemlejnek.TV 24. - kyber bezpečnost v národním zájmu

Nedalo nám to, abychom se Radima Ošťádala a Dana Bagge z Národního centra kybernetické bezpečnosti nezeptali i na další otázky, které se nám honily hlavou a netýkaly se tak úplně výhry v soutěži Locked Shields 2017.

Pánové v NCKB nejen, že sami aktivně chrání část naší důležité státní infrastruktury, ale připravují standardy pro ostatní společnosti, jež zásadně ovlivňují chod celé naší společnosti. Už nyní je tato oblast více než důležitá a v blízké budoucnosti ještě dále nabude na svém významu.

Jestli vás tedy zajímá, co taková ochrana představuje, jaké možnosti a nástroje má NCKB k dispozici - či jak se stát jejich kolegy a co by to pro vás znamenalo, zaposlouchejte se s námi do nového dílu Kafemlejnek.TV

Jsme velmi rádi, že jsme dostali tu možnost si s českými cyber-copy z Brna popovídat. Bylo to pro nás s Petrem úžasné odpoledne.

Kompletní obsah zde: https://kafemlejnek.tv/dil-24-kyber-bezpecnost-v-narodnim-zajmu/

Obsah

 1. Co děláte v Národním úřadě kybernetické bezpečnosti? 0:43
 2. Kde se lidé pro NCKB rekrutují? 1:49
 3. Jak jste se k této práci dostali vy? 3:21
 4. Říkáte, že nejste svázání spoustou předpisů. My jsme si mysleli, že je tomu právě naopak?! 4:17
 5. Jak dlouho existuje váš tým a kolik vás je? 5:25
 6. Jaké je složení právního/strategického týmu? 6:00
 7. Jak jsi se do právního týmu dostal, Dane, ty? 7:40
 8. Vy chráníte civilní infrastrukturu, vojenskou infrastrukturu chrání kdo? 9:59
 9. Co nařizuje provozovatelům systémů kritické infrastruktury? 12:03
 10. Existují případy, že společnost má velký dopad, ale nemá prostředky na dostatečnou ochranu? 16:32
 11. Dokázali byste si představit, že byste pro takové společnosti ochranu zajišťovali vy sami? 18:07
 12. Jste zapojeni do diskuse o smart cities? 19:55
 13. Podělili byste se s námi o konkrétní případy, které jste řešili (naivní otázka)? 22:20
 14. Spadá do vaší oblasti i fake news? 24:12
 15. Provádíte atribuci (přisouzení) útoků, které řešíte? 25:39
 16. Řešili jste nějaké případy, které vyžadovaly celoevropskou spolupráci? 29:56
 17. Máte nějaké možnosti působit i na výrobce software? 31:09
 18. Máte otevřené pozice pro nové "ochránce"? 33:57
 19. Zaměstnanci musí projít bezpečnostní prověrkou - co to obnáší? 35:45
 20. Jsou nějaké otevřené pozice v právním/strategickém týmu? 38:00
 21. Jakým způsobem se komunikují hrozící stavy nebezpečí? 39:04
 22. Je možné edukovat politickou reprezentaci? 41:06